Kundaliniyogan består av fysiska övningar med vila emellan varje övning, en lång vila på slutet samt en meditation. Passet är alltid uppbyggt på det sättet. När vi gör yoga så mjukar vi upp kroppen, hjälper matsmältningen på traven samt ökar cirkulationen i blod och körtelsystemet vilket bidrar till ett ökat immunförsvar. Daglig meditation och avslappning hjälper dig att reducera stress samt få ett klarare och stabilare sinne.

Kundalini= Livsenergi. Kundalinienergin är energin från din själ, själens energi. Din sanna potential. Kundalinienergin ger dig en känsla av klarhet, vakenhet, energi, grundning och expansion.

Kundaliniyoga= Hushållsyoga/vardagsyoga. Tanken med Kundaliniyoga är inte att du ska sitta i en grotta någonstans isolerad från omvärlden utan att du ska göra yoga så att den kan hjälpa dig i vardagen. Målet med livet är inte att göra yoga utan yogan är ett verktyg för att ta sig igenom livet på ett lättare sätt. Vi stänger inte av våra känslor när vi gör yoga utan det är ett redskap för att hantera känslor. Vi blir snarare mer medvetna om våra känslor, men i stället för att gå in och reagera på dem så kan vi se dem med perspektiv och agera utifrån det. Yoga handlar om att vi ska vara i oss själv och blir mer medkännande inför andra. Det är lätt att sitta hemma på sin yogamatta och vara en god människa, det är i vardagen och i mötet med andra människor som du verkligen får träna. Målet med Kundaliniyoga är att ta kontroll över sitt sinne snarare än att ta kontroll över kroppen med avancerade yogaställningar.

När vi gör yoga så ökar vi också vår kroppsmedvetenhet, vi lär oss komma ner i kroppen samt att tycka om vår kropp. Vi lär oss koncentration. Att vara närvarande både i kroppen i sinnet men också i rörelse. I Kundaliniyoga så har vi nästan alltid ögonen stängda, både under passet och i meditationen vilket leder till att vi slipper känna konkurrans samt att det ökar vår koncentration eftersom vi slipper ta in synintryck. Vi håller ofta koncentrationen på ett mantra, en fokuspunkt eller andetaget. Närvaro i nuet är något en yogi strävar efter.

Viktigt att inte förtränga känslorna. Betrakta dem, var i dem. Bli medveten om att känslorna inte är hela du. Att du stärker nervsystemet med yogan gör att du inte behöver reagera kraftfullt på alla känslor utan klara av att betrakta, vara mer neutral och sedan handla utifrån det. I yogan säger man att känslor är energi. Om du upplever att du fastnat i en känsla kan du göra fysiska övningar (t.ex. yoga, springa) samt sjunga (mantran kanske) eller duscha, för vatten är väldigt bra för att hjälpa dig släppa en känsla.

När vi börjar göra yoga så kan vi uppleva att många känslor och tankar dyker upp. Vi kan ibland känna oss ledsna under eller efter ett yogapass, likväl som vi kan känna oss glada. Detta är inte farligt. Yogan hjälper dig att släppa på blockeringar i kroppen, så väl fysiska som psykiska. Om du har trängt undan känslor tidigare i livet, inte låtit de komma upp till ytan så säger man i den yogiska filosofin att när du börjar träna yoga så sköljer du igenom kropp och sinne, det hjälper dig att släppa på dessa gamla blockeringar. Det är det vi kan uppleva under eller efter ett yogapass, men vi kan ha full tillit till att kroppen bara släpper igenom det som kroppen klarar av just i stunden.

Historia. Arkeologiska utgrävningar tyder på att yogan är ca 6000 år gammal. Man har funnit skulpturer som suttit i yogaställningar. I Indusdalen (nuvarande Indien och Pakistan) har man hittat stensegiller med yogaövningar. I Veda skrifterna (Hinduismens äldsta skrifter) samt i Bhagavad Gita finns hänvisningar till yogan. Enligt indisk mytologi så var guden Shiva som bodde i Himalayas berg den första som utövande och lärde ut Kundaliniyoga till sin maka Parwati. Kundaliniyoga växte fram för 5000 år sedan i Tibet, Nepal och Nord Indien. Kundaliniyoga, Layayoga och tantra hör till de mest ursprungliga yogaformerna vi känner till.

Yogi Bhajan kom till USA (LA via Kanada) från Indien i slutet av 1960-talet och började lära ut denna hemliga yogatradition som förut bara lärts ut från mästare till elev. Han lärde upp lärare som i sin tur lärde upp lärare som i sin tur lärde upp lärare. Nu är Kundaliniyoga en av de största yogaformerna i världen. Yogi Bhajan föddes 1929 i Pakistan. Utövade Kundaliniyoga, tantra och Gongmeditation. Han blev mästare vid 16 års ålder. Fördjupade sig också i Hathayoga. Dog 2004. Alla hans föreläsningar och klasser finns bevarade i text eller ljud.

Kundaliniyoga är en av de mest växande yogaformerna i Sverige (världen) just nu, det finns tio stycken utbildningsställen i Sverige där blivande KY lärare utbildas i 1-2år och blir sedan Internationellt Certifierade Kundaliniyoga och meditationslärare. Det görs även en hel del forskning på yogan.

Mer information om Kundaliniyoga

För mer information gå gärna in och titta på SKY hemsida (SKY=Sveriges Kundaliniyogalärares Riksförbundet):www.kundaliniyoga.nu.

Jag tackar Frida Helsing Ohlsson för hjälpen att skapa den här sidan om Kundaliniyoga. Wieslawa Ciborowska

0